18 Şubat 2018 Pazar

İnşaat Kolonları Nasıl Yapılır?

İnşaat Kolonu Nedir?

 Kolon, binanın taşınmasını sağlayan ve binayı iç ve dış kuvvetlerin etkisine karşı koruyan yapıdır. Geçmişten günümüze kadar gelen bu yapılar, eskiden taşlardan veya ağaçtan oluşmaktaydı. Ancak teknolojinin de gelişmesinin etkisiyle artık çimento ile oluşturulan betondan veya çelikten yapılabilmektedir.


 İnşaat Kolonu Nasıl Yapılır?

 İnşaat kolonu yapmak için kolon aplikasyon planındaki bilgiler çok önemlidir. Kolon aplikasyon planında bulunan bilgilere göre kolonun boyutları ve nerelerde yapılacağı belirlenir. Bu nedenle kolon aplikasyon planın doğruluğu çok önemlidir. Kolon aplikasyon planının doğru olması için de ip iskelesi kullanılmaktadır.


 İnşaata başlamadan önce ise plan ve proje çizimi yapılır. Gider hesaplamalarına göre uygun malzemeler temin edilir ve temin edilen malzemeler ile kalıplar yapılır. Kalıpların düşey olarak düz olması gerekmektedir. Herhangi bir yamukluk olmaması için sık sık su terazisi ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Kalıplar karşılıklı olarak birbirlerine tutturulur. Ayrıca kalıbın kolay sökülmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Kalıplar ahşap kullanılarak yapılabileceği gibi metal ile de yapılabilir. Metal kalıpların yapımının atölyede olması maliyet açısından yerinde yapılmasına göre daha uygun olmaktadır.

 İnşaat Kolonu Çeşitleri

   İnşaat kolunun çeşitleri oldukça fazladır. Bunlardan bazıları şu şekildedir; tek parçalı kolonlar, U profilindeki kolonlar, H tipi kolonlar, L tipi kolonlar, kare profilindeki kolonlar, dikdörtgen profilindeki kolonlar, birleşik çelik kolonlar, yuvarlak boru kolonlar, kaynaklama ile oluşturulan kolonlar ve karışık birleşimli kolonlar.

 Kolon Yapımında Birleştirme Teknikleri Nelerdir?


  Kolonların birleştirilmesinde iki çeşit yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi; bağ levhaları ile bağlantıdır ve kolonların, dikdörtgen şeklindeki levhalarla birbirine bağlanması yöntemidir. Bunlardan ikincisi ise örgü çubuk yöntemi ile kolonların birleştirilmesi yöntemidir.
 ​​​​Örgü çubuklar ile kolonun eğimli kesitlerinden birbirlerine bağlanması ile kolonlar birleştirilmiş olmaktadır. Ancak bu çubuklar fazla yük taşıyamazlar.


Dış Cephe Boyaları Nasıl Olmalıdır?

Günümüzde inşaat sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, binaların sahip olduğu özellikler de tercih yaparken önemli bir kriter haline geliyor. Seçilen malzemelerin kalitesi, uzun yıllar kullanma ihtimalini de belirliyor. Bu noktada bir binanın dış cephe boyası seçimi de binanın kalitesini gösteren önemli özelliklerden bir tanesi oluyor.

 Dış Cephe Boyalarını Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 Dış cephe boyaları seçilirken ilk olarak binanın bulunduğu yerleşkenin iklim özellikleri göz önüne alınmalıdır. Yüksek sıcaklarda terlemeye sebep olacak boya seçimleri, bir süre sonra binalarda rutubete sebep olacaktır. Bunu önlemek için seçilen boyanın buhar özelliği olmalıdır, buharı geçirebilen boyalar nefes alacak ve terlemeyi önleyecektir. Soğuk iklimlerdeki binalar için kullanılacak dış cephe boyalarında, soğuk hava etkisiyle kırılma, kabararak dökülmeler görülebilir. Bu noktada seçilen boyanın soğuk havaya karşı dirençli olup olmadığı araştırılmalıdır. Bilindiği üzere siyah, lacivert gibi koyu renkler, güneş ışınlarını kendilerine çekerler, bu yüzden sıcak iklimlerde bu renk dış cephe boyaları tercih edilmemelidir. Yağış miktarının yüksek olduğu bölgelerde ise seçilen boyanın neme karşı dayanıklı olup olmadığı yine önemli bir kriter olarak karşımıza çıkar.

 Dış Cephe Boyalarının Uzun Süre Kullanımı Sağlamak İçin Yapılması Gerekenler

 Dış cephe boyalarını uzun yıllar kullanmak için yukarıda sayılan kriterlere dikkat etmenin yanı sıra, boyanın alt zeminine de dikkat etmek gerekir.
Boyanın zemine malzeme olarak uyum sağlaması, boyanın kullanım süresini uzatmaktadır.

Aynı zamanda boya yaparken işçiliğin düzgün olması, dış cephe boyalarının uzun süre kullanımını mümkün kılar.

Ayrıca boyayı sürekli yenileyip, kat kat tabaka oluşturmaktansa, kapatıcılığı yüksek olan boyalar tercih edilerek sürekli yenileme ihtiyacı ortadan kalkar.

Özetlemek gerekirse seçilecek boyanın iklim özelliklerine uyumu, işçiliğin temiz ve uygun olması, alt zeminin boyaya uygun olması, dış cephe boyalarını seçerken dikkat edilmesi gereken noktalardandır.

Sağlam İşçilik Nedir?

Sağlam İşçilik Ne Demektir?

   Sağlam işçilik cümlesi genellikle inşaat sektöründe kullanılır. Her şeyin tepeden tırnağa en sağlam, en güvenilir ve en kaliteli yapılma şekline denir. Deprem ve olası doğal afetlere ve herhangi bir tehdit karşısında binanın sağlam olmasını sağlar. Sadece sağlam işçilik binanın dış cephe ve yapısında değil iç cephedeki işçilik içinde geçerlidir. Yapılan işin sonradan bir sıkıntı çıkarmayacak şekilde yapılmasıdır.


 Sağlam İşçiliğin Olması İçin Gereken Hususlar

   Sağlam işçilik kelimesinin tam yerine oturabilmesi için en başta usta, işçi, müteahhitlere önemli görevler düşer. Kullanılan malzemelerin en sağlam, kaliteli ve dayanıklı olması gerekir bu konuda müteahhitlere önemli bir iş düşer. Usta ve işçiler ise verilen işin en sağlam, en güvenilir ve en sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu konuda onlara önemli bir yük düşer. Sağlam işçilik hususuna çok dikkat etmeliyiz çünkü yapılan bina ya da konutların sağlam olması hem can ve hem mal kaybını önler ve daha güvende yaşamamızı sağlar.

   
Japonya'da depremlerin ve tsunami gibi doğal afetlerin daha fazla yaşandığı ülkelerdendir. Bu tür afetlerde can ve mal kaybı olabildiğince azdır. Çünkü inşaat sektöründeki çalışan insanlar yapılan işin en sağlam olması için çalışırlar gerekli deprem ve doğal afetlere dayanıklı malzeme kullanırlar ki bu yüzden yaşanan doğal olayları fazla bir ülkede can ve mal kaybı azdır. İnsanları yapılan işe ve işçiliğe güvendikleri için deprem esnasında binayı terk etmezler.

   Ülkemizde sağlam işçilik tam olarak çok olmadığı için bu tür olaylarda daha fazla can ve mal kaybederiz. Gerek sağlam işçilik olmaması gerekse malzemeden çalma arzusu olduğu için sağlam binalar yapamayız. Devletimiz bu konularda gerekli önlemleri almaktadır ancak el altından her türlü iş çevrildiği için tam anlamıyla sağlam işçilik gerçekleşemiyor.


13 Kasım 2017 Pazartesi